Color Expert

Teší nás Váš záujem o značku COLOR EXPERT a ďakujeme Vám za návštevu tejto stránky.

Ochrana údajov.

Pri využívaní našich služieb budete v niektorých prípadoch požiadaní o zadanie niektorých Vašich osobných údajov. Zodpovedanie takýchto otázok záleží na Vašej vôli. Vaše osobné údaje budú spracúvané a uložené v súlade so slovenskými zákonmi a zákonnými normami. Osobné údaje, získané prostredníctvom tejto stránky budú využité na zabezpečenie odpovedí na Vami položené otázky, námety a návrhy. Vaše osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám.

Všetky práva vyhradené

© COLOR EXPERT GmbH Wuppertal Všetky práva, aj fotomechanické rozširovanie, rozmnožovanie a akékoľvek šírenie pomocou elektronických médií, aj čiastočné, si vyhradzuje COLOR EXPERT GmbH.

Ručenie.

Tieto stránky boli zostavené s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme preberať zodpovednosť za presnosť a bezchybnosť tu obsiahnutých informácií. Ručenie za akékoľvek škody, ktoré by vznikli využívaním našich stránok, a to priamo či nepriamo, je vylúčené.
Pokiaľ akákoľvek časť týchto stránok bude, právom či neprávom, prevzatá na iné internetové stránky, nepreberá COLOR EXPERT GmbH žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

Licencia.

Prostredníctvom tejto stránky nie je poskytnutá žiadna licencia na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti COLOR EXPERT GmbH alebo tretích osôb.

Zodpovednosť za obsah:

COLOR EXPERT GmbH

Platz der Republik 6-8
D-42107 Wuppertal
Postfach 130142
D-42028 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 2 02 49 19 - 200
Fax : +49 (0) 2 02 49 19 - 222
E-Mail:

Geschäftsleitung

Horst Rogusch
Uwe Schäfer
Roland Skibbe

Amtsgericht Wuppertal
HBR 9912
USt -IdNr.: DE 812806940
     

Zodpovednosť za slovenskú časť:

Ciret SK s.r.o.

M. R. Štefánika 582/29B
SK- 907 01 Myjava

tel.: +421 34 654 0150
fax: +421 34 621 5386
e-Mail: ciret@ciret.sk
web: www.ciret.sk

Štatutárny orgán:

Slavomír Kopas, konateľ
Ing. Čeněk Gintar, konateľ

IČO: 36278751
Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri
okresného súdu Trnava,
odd. Sro, Vložka číslo: 17939/T