Color Expert

COLOR EXPERT patrí do skupiny Storch-Ciret Group.

Vnútri tejto skupiny má COLOR EXPERT za úlohu zabezpečovať služby všetkým odberateľom charakteru maloobchodu a veľkoobchodu a to prostredníctvom veľmi dobre predajného a na cieľového zákazníka orientovaného sortimentného programu. Našou úlohou je uľahčovať nákup maliarskeho náradia a umožniť obchodníkovi dosahovať atraktívny hrubý zisk.

Podľa požiadaviek obchodov dodáva COLOR EXPERT tovar buď v značkovom samoobslužnom balení (pod našimi značkami, alebo pod vlastnými značkami obchodu), alebo v neutrálnom balení bez akéhokoľvek značenia.